Знаки_пожарной_безопасности

Изготовление знаков пожарной безопасности, шильд технических, сувенирной продукции, декорирование изделий из стекла и керамики.
г. Запорожье, тел.: (061) 270-12-89, моб.: (094) 870-12-89, (066) 158-48-95, (093) 697-20-40.

     ГЛАВНАЯ  |  ДСТУ 6309:2007
   


Знаки безопасности

- Запрещающие

- Предписывающие

- Предупреждающие

- Указательные

- Пожарной безопасности

- Эвакуационные

- Для электроустановок

- Фотолюминесцентные

- Светоотражающие

 

Шильды технические

Сувенирная продукция

Визитки

Наклейки

Деколь

Материалы

Скачать

Прайс

Как нас найти? (карта)

Знаки_пожарной_безопасности

ДСТУ ISO 6309:2007

ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ МНС України) НА ЗАМІНУ: ГОСТ 12.4.026-76 у частині пунктів 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 таблиці 5, пунктів 2.1, 2.2 таблиці 6, пунктів 4.1—4.11 таблиці 8; знаків 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 4.1—4.11 додатка 3.

Назву стандарту «Протипожежний захист. Знаки безпеки» змінено на «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» у зв'язку з узгодженням її з чинними національними стандартами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ  ЗАХИСТ

Знаки безпеки

Форма та колір

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
Знаки безопасности
Форма и цвет
FIRE PROTECTION
Safety signs
Shape and color


Чинний від 2007-10-01
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює знаки безпеки, використовуваних у сфері протипожежного захисту та пожежогасіння. Вимоги цього стандарту застосовні у всіх випадках коли необхідно або бажано надати загальнодоступну інформацію про місця розташування і (або) характер:
a) засобів оповіщування про пожежу і засобів ручного керування;
b) шляхів евакуації;
c) засобів пожежогасіння;
d) засобів запобігання поширенню пожежі;
е) зон або матеріалів особливого пожежного ризику.
Цей стандарт не стосується графічних символів, використовуваних на планах чи картах, які входять до сфери дії ISO 6790.

ЗНАКИ БЕЗПЕКИ
Ці знаки наведено в табличній формі відповідно до класифікації, поданої в сфері застосування (розділ 1). У кожній таблиці в графі «Значення» тексту дужках вказано двома мовами: англійською та французькою.
Форма і колір знаків безпеки відповідають технічним вимогам ISO 3461, ISO 3864 та ISO 4196.

Засоби оповіщування про пожежу і засоби ручного керуванняз/п

Знак

Значення

Форма і кольори

Примітка

1

Пристрій ручного вмикання
(en: Manual activating device
fr: Commande manuelle)

Квадратний знак
Фон: червоний
Символ: білий

Призначається для позначення ручного пожежного сповіщувача або пристрою ручного керування системи протипожежного захисту (напр., стаціонарної системи пожежогасіння)

2

Звуковий сповіщувач
(en: Alarm sounder fr: Avertisseur sonore)

Квадратний або прямокутний знак
Фон: червоний
Символ: білий

Треба використовувати окремо або разом із знаком № 1, якщо пожежний сповіщувач вмикає звуковий сигнал тривоги, який одразу сприймається людьми, що перебувають у приміщеннях

3

Телефон, що його використовують у разі надзвичайної ситуації
(en: Telephone to be used in emergency
fr: Telehone a utiliser en cas d'urgence)

Квадратний або прямокутний знак
Фон: червоний
Символ: білий

Знак позначає або вказує місце розташування телефона, придатного оповіщувати в разі пожежі


Шляхи евакуаціїз/п

Знак

Значення

Форма і кольори

Примітка

4

Евакуаційний вихід1)
(en: Emergency exit1)
fr: Sortie a utiliser en cas d'urgenceo1))

Квадратний або прямокутний знак
Фон: зелений
Символ: білий

Цей знак треба використовувати для вказування всіх виходів, якими можна користуватися в разі надзвичайної ситуації. Він має супроводжуватися стрілкою (знаком № 20) у разі, якщо двері не знаходяться поряд. Стрілка може вказувати направо або наліво

5

Не захаращувати
(en: Do not obstruct
fr: Ne pas obstruer)

Круглий знак
Фон: білий
Символ: чорний
Круглий обід і перехресна лінія: червона

Знак треба застосовувати у випадках, коли захаращення являє конкретну загрозу (шляхам евакуації, аварійним виходам, доступу до обладнання для пожежогасіння)

6

Зсунути, щоб відкрити
(en: Slide to open
fr: Faire coulisser pour ouvrir)

Квадратний або прямокутний знак
Фон: зелений
Символ: білий

Треба застосовувати разом із знаком № 4 на зсувних аварійних виходах, якщо їх використання дозволене. Треба використовувати відповідну орієнтацію, що відповідає напрямку відчинення дверей

7

Штовхнути, щоб відчинити
(en: Push to open
fr: Pousser pour ouvrir)

Квадратний або прямокутний знак
Фон: зелений
Символ: білий

Цей знак треба розташовувати на дверях для вказування напрямку відчинення

8

Потягнути, щоб відчинити
(en: Pull to open
fr: Tirer pour ouvrir)

Квадратний або прямокутний знак
Фон: зелений
Символ: білий

Цей знак треба розташовувати на дверях для вказування напрямку відчинення

9

Розбити, щоб отримати
доступ (en: Break to obtain access
fr: Casser pour obtenir I'acces)

Квадратний або прямокутний знак
Фон: зелений
Символ: білий

Цей знак можна використовувати:
a) коли необхідно розбити скляну панель для отримання доступу до ключа кнопки або засобів відчинення;
b) коли необхідно розбити, щоб утворити вихід

1) Через директиву (77/576/ЕЕС) деякі країни-учасники можливо не зможуть використовувати знак, прийнятий у міжнародному стандарті ISO 6309.


Обладнання для пожежогасінняз/п

Знак

Значення

Форма і кольори

Примітка

10

Комплект обладнання для пожежогасіння
(en: Collection of fire-fighting equipment
fr: Ensemble d'equipement d'incendie)

Квадратний або прямокутний знак
Фон: червоний
Символ: білий

Цей знак треба використовувати для запобігання збільшенню кількості знаків

11

Вогнегасник1*
(en: Fire extinguisher1*
fr: Extincteur d'incendie1))

Квадратний або прямокутний знак Фон: червоний Символ: білий

 

12

Пожежний кран-комплект
(en: Fise hose reel
fr: Devidoir ou robinet d'incendie arme)

Квадратний або прямокутний знак
Фон: червоний
Символ: білий

 

13

Пожежна драбина
(en: Fire ladder
fr: Echelle d'incendie)

Квадратний або прямокутний знак
Фон: червоний
Символ: білий

 


Зони або матеріали особливого пожежного ризикуз/п

Знак

Значення

Форма і кольори

Примітка

14

Пожежонебезпечно.
Легкозаймисті матеріали
(en: Danger of fire -Highly flammable materials
fr: Danger d'incendie - Matieres tres inflammables

Трикутний знак
Фон: жовтий
Символ: чорний
Трикутник: чорний

Зазначають наявність легкозаймистих матеріалів

15

Пожежонебезпечно.
Окисники
(en: Danger of fire — Oxidizing materials
fr: Danger d'incendie —
Matieres comburantes)

Трикутний знак
Фон: жовтий
Символ: чорний
Трикутник: чорний

 

16

Вибухонебезпечно.
Вибухові матеріали (en: Danger of explosion —Explosive materials
fr: Danger d'explosion —
Matieres explosives)

Трикутний знак
Фон: жовтий
Символ: чорний
Трикутник: чорний

Треба використовувати для вказування можливого існування вибухонебезпечного середовища, горючого газу або вибухових матеріалів

17

 

Заборонено гасити водою
(en: Water as extinguishing agent prohibited
fr: Extinction a I'eau interdite)

Круглий знак
Фон: білий
Символ: чорний
Круглий обід і перехресна лінія: червоні

Використовують у випадках, коли гасити водою заборонено

18

Заборонено курити
(en: Smoking prohibited
fr: Defense de fumer)

 

Круглий знак
Фон: білий
Символ: чорний
Круглий обід і перехресна лінія: червоні

Треба використовувати у випадках, коли куріння може спричинити небезпеку пожежі

19

Заборонено відкрите полум'я. Заборонено курити
(en: No open flame —Smoking prohibited
fr: Flammes nues interdites — Defense de fumer)

Круглий знак
Фон: білий
Символ: чорний
Круглий обід і перехресна лінія: червоні

Треба використовувати у випадках, коли куріння або відкрите полум'я може спричинити небезпеку пожежі або вибуху

1) Символ, наведений у Додатку 1 до ISO 7001 Public information symbols (Символи громадської інформації), можна також використовувати як символ загальної громадської інформації.

Примітка. Знаки номерів від 14 до 19 є сумісними з ISO 3864.


Додаткові знакиз/п

Знак

Значення

Форма і кольори

Примітка

20

Стрілка напрямку на шляхах евакуації
(en: Directional arrow for escape route
fr: Fleche directionnelle indiquant un chemin d'evacuation)

Квадратний або прямокутний знак
Фон: зелений
Символ: білий

Треба використовувати лише разом із знаком № 4 для вказування напрямку до виходу, який можна використовувати в разі надзвичайної ситуації

21

Напрям до місця розташування обладнання для пожежогасіння або пристрою оповіщування
(en: Direction of location of fire-fighting equipment or warning device
fr: Indication de localisation d'un equipement de lutte contre I'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte)

Квадратний або прямокутний знак
Фон: червоний
Символ: білий

Треба використовувати лише разом із знаками № 1—3 і № 10—13 для вказування напряму місця розташування обладнання для пожежогасіння або пристроїв оповіщування

Скачать полную версию ДСТУ 6309:2007

Посмотреть цены на изготовление знаков.

Скачать знаки согласно ДСТУ  ISO  6309:2007 в векторе (CorelDRAW 8.0).

 

                        © 2008 Мастерская спецпечати "Сантис"